WTHW - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
1-1-2016 tot 15-4-2017 Strategisch beleidsmedewerker Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW, is fusieorganisatie voormalige RSD en WHW-bedrijven)

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over strategisch beleid WIHW aan MT
  • Projectleider uitvoering project in het kader van de  'transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf’ (screening SW-medewerkers en begeleiding management SW bedrijf op attitude ‘van binnen naar buiten’)
  • Leider projectgroep beschut werk (Participatiewet) met arbeidsmatige dagbesteding (Wmo en Wlz) in samenwerking met zorgaanbieders
  • Verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda met betrokkenheid gemeenteraadsleden, maatschappelijk middenveld en professionals (interactief ontwikkelingstraject)
  • Beleidsmatig en wat betreft de voortgang verantwoordelijk voor de uitvoeringsagenda Schulddienstverlening 2016-2020 (9 ontwikkelpunten)
  • Inhoudelijk verantwoordelijk voor de contractering van een sociaal werkbedrijf voor de uitvoering van een tweetal grote schoonmaakcontracten
  • Lid Sociaal Beleidsteam Hoeksche Waard in de rol van projectleider Participatiewet
  • Projectleider overgang van collectief vervoer naar zelfstandig reizen van SW-medewerkers die daartoe in staat zijn
  • Verdere voorkomende werkzaamheden m.b.t. het beleid WIHW
Terug naar de inhoud