Scherpenzeel - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
1-5-2011 tot 1-1-2015 (vaste dienst) Strategisch/tactisch Beleidmedewerker Samenleving gemeente Scherpenzeel 3 dgn p/wk

 
 • Beleid Wmo
 • Lid inkoopteam hulpmiddelen Wmo samen met Inkoop Bureau Midden-Nederland (2012)
 • Lid inkoopteam overgang AWBZ begeleiding>>Wmo 2e helft 2014
 • Verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) producten van het gemeentelijke loket in het KCC (o.a. Wmo, WWB en woonruimtezaken)
 • Lid managementoverleg regio Food Valley m.b.t. werkgelegenheid etc.
 • Lid managementoverleg Bureau Zelfstandigen Barneveld
 • Vertegenwoordiger gemeente binnen regionale samenwerkingsvormen (Food Valley, Regiotaxi-Gelderland enz.)
 • Projectleider invoering Participatiewet (binnen regionale samenwerking) o.a. verantwoordelijk voor schrijven beleidsplan en alle verordeningen
 • Lid projectgroep integrale kadernota maatschappelijke ondersteuning (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet)
 • Woonruimteverdeling en beleid huisvestingsverordening, starterslening en leegstandswet
 • Aanspreekpunt  voor woningcorporaties & andere betrokkenen
 • Projectleider woonbehoefteonderzoek en ontwikkeling woonvisie (o.a. woonfestival georganiseerd en interactieve bijeenkomsten met belanghouders en raadsleden)
 • Integrale samenwerking met afdeling Grondgebied (Ruimtelijke ordening, Planontwikkeling etc.)
 • Beleidsverantwoordelijk voor uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en uitbesteding van aantal taken aan buurgemeente (o.a. meerjaren Beleidsplan geschreven)
 • Beleidsverantwoordelijk voor taakstelling huisvesting vergunninghouders (vreemdelingen)
 • Beleid Wsw en lid ambtelijk overleg SW-bedrijf Permar te Ede
 • Bijdrage aan deskundigheidsbevordering medewerkers KCC
 • Voorzitter cliĆ«ntenraad WWB/WMO
 • Ambtelijk secretaris Wsw-raad Permar in 2013 namens 5 GR-gemeenten
 • Budgetbeheerder diverse budgetten van de afdeling
 • Actieve bijdrage aan P&C cyclus
                                       
Terug naar de inhoud