RSD Zuid-Holland - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
1-3-2015 tot 1-1-2016 Regionale Sociale Dienst in Zuid-Holland
Beleidsmedewerker en betrokken bij voorbereiding fusietraject met Wsw-bedrijf

Schrijven strategische visie/dienstverleningsconcept
Beleid banenafspraak
Projectleider uitvoering project in het kader van de  'transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf’ (screening SW-medewerkers en begeleiding management SW bedrijf op attitude ‘van binnen naar buiten’)
Projectleider afstemmen beschut werk (Participatiewet) met arbeidsmatige dabbesteding (Wmo en Wlz)
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 met betrokkenheid gemeenteraadsleden, maatschappelijk middenveld en professionals (interactief ontwikkelingstraject)
chrijven handboek re-integratie instrumenten inclusief werkprocessen ter ondersteuning team Werk
Alle verdere voorkomende werkzaamheden m.b.t. het beleid RSD
Terug naar de inhoud