Pm4 - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
Interim beleidsmedewerker Wmo Zuid-Hollandse gemeente van 13000 inwoners (2005 tot 1-4-2006)

Opdracht:
Voorbereiding invoering Wmo

Taken:
 • Samenwerking zoeken met regio gemeenten.
 • De gemeente vertegenwoordigen in het samenwerkingsverband.
 • Aanspreekpunt Wmo in- en extern.
 • Het organiseren en leiden van een thema-avond Wmo i.o.v. de gemeenteraad .
 • Het vervaardigen en in de besluitvormingsrouting brengen van een startnotitie.
 • Het uitvoeren van taken binnen een regionaal opgezette projectorganisatie.
 • Het organiseren en leiden van een viertal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van belangenorganisatie over de Wmo.

De praktijk:
 • Deelname aan regio-overleg met 4 gemeenten en taken verricht en ga nog taken verrichten in regioverband.
 • Thema-avond georganiseerd en geleid in oktober 2005, is prima verlopen.
 • Startnotitie vervaardigd, door college vastgesteld en nu in routing naar de raad.
 • Contourendiscussie vanuit de regio in routing gebracht, door de raad vastgesteld.
 • Deelgenomen aan regionale bijeenkomst voor de consumenten-, patiënten en cliëntenorganisaties over de Wmo.
 • Individuele gesprekken gevoerd met zorgaanbieders.
 • Bezoek gebracht aan lokaal loket en daar lijnen voor uitgezet i.v.m. gewenste uitbreiding tot een Wmo-loket.
 • Tussen januari en april 2006 vier zeer goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd en geleid met ouderenbonden, gehandicaptenplatform, mantelzorgorganisaties e.d. aan de hand van thema’s rond de Wmo. De laatste bijeenkomst was tevens de best bezochte.
 • Het stokje is op 1-4-2006 overgenomen door een vaste beleidsmedewerker die per gelijke datum in dienst is genomen door de gemeente, waardoor deze opdracht eindigde.

Terug naar de inhoud