Pm3 - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
Leiden project beleid welzijnsaccommodaties, kleine Limburgse gemeente (2002)

Opdracht:
Deze opdracht heb ik overgenomen van een andere projectleider die een functie elders kreeg. Deze had al wat nota’s geproduceerd, maar al met al was het een stroperig proces.
Met de projectsecretaris heb ik de zaken in een stroomversnelling gebracht nadat ik commitment had met de verantwoordelijke wethouder en de sectorleiding. Vervolgens heb ik een presentatie vervaardigd die ik gebruikte om besturen van alle betrokken instellingen die gebruik maakten van gemeentelijke accommodaties te informeren over de beleiddoelen.

Beleidsdoel was in eerste instantie om de visies van de besturen te inventariseren, parallel aan dat proces bracht ik alle accommodaties in kaart. Er was namelijk geen goed beeld voorhanden. Vervolgens heb ik een conferentie georganiseerd over exploitatievormen van welzijnsaccommodaties. Dit alles om een richting te bepalen waarin het accommodatiebeleid zich zou moeten bewegen. Ik wilde werken aan een maximaal draagvlak bij de belanghebbenden. Na een wethouderswisseling door verkiezingen is onze taak overgenomen door een gemeentelijke projectleider die na langdurige ziekte terugkeerde. Uiteraard heb ik gezorgd voor een ‘warme’ overdracht.

Terug naar de inhoud