Pm2 - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
Projectleider bestuurlijke verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair onderwijs in Midden-Brabantse gemeente (2003-2004)

Opdracht:
realiseren bestuursvorm op maat ten behoeve van het openbaar primair onderwijs in de gemeente

Taken:
  • Voortvarend, doch zorgvuldig en integer het verandertraject oppakken (helder maken verandermotieven en doelen)
  • Via twee sporentraject interactief met alle belanghebbenden in het onderwijsveld de doelen realiseren
  • Het onderzoeken van: het op afstand plaatsen van het bestuur van het openbaar onderwijs in de gemeente
  • Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met een buurgemeente
  • Bestuurlijke samenwerking en van daaruit streven naar bestuurlijke schaalvergroting (verdere opschaling)
  • Verbetering managementstructuur
  • Verbetering identiteit en imago van het openbaar onderwijs in de gemeente.

Uitvoering:
Deze opdracht is succesvol uitgevoerd. Vier gemeenten tekenden een intentieverklaring voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een fusie.
Dit is bereikt via een startconferentie met het onderwijsveld in de betreffende gemeente en het instellen van een stuurgroep (wethouders van de vier gemeenten, beleidsambtenaren en Hans Ebbers als voorzitter). Daarnaast hebben zorgvuldige communicatie en het produceren van enige beleidsnota’s aan het verkrijgen van groen licht van de betrokken colleges van b en w bijgedragen.
De betrokkenen zijn onder begeleiding van VOS/ABB met enthousiasme gestart met de eindfase van dit traject. De betrokken besturen zijn nu zover dat zij vanaf 1 januari 2006 mogelijk een organisatie gaan vormen. Ook een grote Brabantse gemeente heeft aangeklopt met de vraag te mogen aansluiten.
Ebbers Breedteadvies heeft het stevige fundament onder dit proces gelegd; daar zij wij best trots op.

Terug naar de inhoud