Leerwerktrajecten Syndion - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
Projectleiding van Leerwerktrajecten in opdracht van Syndion,  instelling voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap (28-11-2011 tot 1-5-2015 (beperkt aantal uren)

Betrokken bij pilot samengaan houtafdeling Wsw-bedrijf met Houtverwerkend bedrijf voor arbeidsmatige dagbesteding van zorgaanbieder (mijn opdrachtgever)
Er wordt voor het derde jaar een raamovereenkomst gesloten met Regionale Sociale Dienst in combinatie met het SW bedrijf.

Daarnaast een pilot gestart met een Betuwse gemeente waar voor deelname uitkeringsgerechtigden in het leerwerkbedrijven (horeca) van Syndion instromen.
Ik was lid van een regionale projectgroep voor opzet pilot op grotere schaal waar RSD, Wsw-instelling, lid regionale Werkgroep decentralisatie begeleiding en ikzelf namens de zorgaanbieder bij betrokken zijn. Doelstelling: ontwikkelingsgericht gebruik maken van elkaars infrastructuur voor opvang en begeleiding van diverse doelgroepen. Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst door directie Avelingengroep (Wsw-bedrijf) en Syndion (mijn opdrachtgever) getekend en stuurde ik als mede-lid van de projectgroep een werkgroep aan die e.e.a. praktisch gaat vertalen. Pilot succesvol afgesloten en basis voor grootschaliger verkenningen zoals huidige pilot in voorbereiding.

Terug naar de inhoud