Im2 - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
Bestuursmanager/algemeen directeur openbaar primair onderwijs (14 scholen, > 2000 leerlingen) in Drenthe (2000-2001)

Opdracht:

Voorbereiden invoering bovenschools management
Taken:
 • Voorstel uitwerken voor een effectieve managementstructuur
 • Akkoord bereiken met onderwijsbonden in DGO

Herplaatsingsplan uitvoeren voor directeuren die geen plek binnen de nieuwe structuur ambieerden
Zorgdragen voor voorbereiding aanstelling vaste algemeen directeur
1e aanspreekpunt voor directeuren
Taken:
 • Houden van werkbesprekingen en coachingsgesprekken
 • Voorzitter directeurenoverleg (maandelijks)
 • Directiestatuut ontwerpen binnen de nieuwe structuur

Werken aan verbreden van draagvlak voor de organisatieverandering
Taken:
 • Werken aan de vertrouwensrelatie
 • Begeleiding naar nieuwe situatie

Aansturen van de staf openbaar onderwijs en voorstel uitwerken voor de in0- en externe positionering
Taken:
 • Personeelsbeleid uitvoeren
 • Deskundigheidsbevordering
 • Opnieuw vaststellen van taken en verantwoordelijkheden

Communicatie verbeteren tussen bestuur, onderwijsveld en stafafdeling
Taken:
 • Knellende situaties op scholen oplossen
 • Mobiliteit bevorderen
 • Relatie met GMR trachten te verbeteren (vertrouwen herstellen)
Terug naar de inhoud